Náš motocyklový klub vznikl na základě událostí na konci roku 2015, kdy členové vystoupili z jiného motoklubu a rozhodli se jít svou vlastní cestou, jako volné seskupení a následně jako „kolečkový klub“.

14.11.2017 NÁRODNÍ KOALICE LE MC České republiky schválila statut pro IRON CAVALRY jako – „LE PROSPECT CLUB“ v České republice. Garantem klubu byl motoklub Cohortes Equites Praetoriani LE MC.

Dnem 3.11.2018 se stal motoklub IRON CAVALRY plnohodnotným klubem „LE“ motoscény v České republice a v Evropě, jednomyslným schválenim NÁRODNÍ KOALICE LE MC České republiky, za přitomnosti dalšich LE MC motoklubů z několika států Evropy.

Dne 1.2.2019 národní koalice LE MC České republiky schvaluje status a klubové znaky pro ARMY RAIDERS LE, garantem klubu je IRON CAVALRY LE MC.

Nadále spolupracujeme v rámci svých klubových aktivit s Policií ČR, územně správními celky v ČR, IZS, Armádou ČR a dalšími ozbrojenými složkami, včetně dalších motoklubů na území ČR a v zahraničí, hlásící se k 99% LE motoscéně.

IRON CAVALRY LE MC organizuje společenská setkání svých členů a přatel klubu, propaguje aktivní zájem o motocykly, pořádá společné vyjížďky na motocyklech a podílí se na motocyklovém životě v ČR i ostatních zemích pod jménem zapsaného spolku.

Pavlovice u KojetínaSpolečně pomáháme …